I. Chính sách bảo hành:

  • Miễn phí bảo hành 3 tháng đầu về mặt kỹ thuật, nước xi. Từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 12 áp dụng mức phí theo quy định.
  • Miễn phí thay đá tổng hợp trong vòng 12 tháng. (Lưu ý đá dán trên charm không hỗ trợ bảo hành)
  • Trên 12 tháng không nhận bảo hành (chỉ nhận siêu âm làm sạch miễn phí bằng máy siêu âm chuyên dụng).
  • Khách hàng có thẻ VIP thì miễn phí bảo hành đánh bóng, xi mới trong 12 tháng cho tất cả sản phẩm mà khách hàng đã mua có tích lũy trên thẻ.
  • Trường hợp mất hóa đơn (nếu có) và có thể truy xuất thời gian xuất bán sẽ nhận làm bảo hành nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
  • Đối với dòng sản phẩm charm DIY chỉ nhận bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:
    • Sản phẩm là mẫu bạc hoàn toàn (không gắn đá, nhựa, thủy tinh).
    • Mẫu bạc có phủ colorit
Trang sức FrogSilver

II. Chính sách bảo mật

FROG SLIVERS luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng, bạn cần được biết một cách minh bạch những thông tin dưới đây liên quan đến toàn bộ cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ra sao trong khuôn khổ pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật tại Frog Slivers. 

Khi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin của bạn, ví dụ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc, tài khoản ngân hàng… dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ bạn với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó. FROG SLIVERS LUÔN LUÔN CAM KẾT BẢO MẬT AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỀ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này có thể thay đổi khi cần thiết, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ kiểm tra Chính Sách Bảo Mật Thông Tin trên trang điện tử chính thức của chúng tôi.